Biserica Ortodoxă Sf. Impăraţi Constantin Şi Elena

Biserica ortodoxă "Sf. Impăraţi Constantin şi Elena" a fost construită în jurul anului 1817 şi a fost declarată monument istoric de categoria B. Biserica se remarcă prin pereţii groşi de circa 80 cm, la care se adaugă pictura de factură neobizantină. Biserica a suferit lucrări de reparaţie între anii 1831 si 1889.

 

Citeste mai mult

Aşezare din epoca traco-geto-dacică

Aşezarea din epoca traco-geto-dacică a scos la lumină vestigiile unei culturi caracteristice epocii eneolitice (calcolitice). Trăsăturile dominante ale acestei culturii sunt ceramica pictată cu grafit, aşezările de tip tell (măguri alcătuite din resturi de lipitură arsă ale locuinţelor şi din rămăşiţe de tot felul, corespunzătoare mai multor aşezări neolitice suprapuse, distruse prin foc) şi reprezentările plastice realizate din lut sau os.

 

Citeste mai mult